Kontakti
Contacts

  • Rruga Agim Ramadani, Prishtinë
  • +383 (0) 44, 69 68 18
  • lekejakupi@yahoo.com

Caktoni
Një Termin

Orari
i punës

  • Monday – Friday 8.00 – 17.00
  • Saturday 9.30 – 17.30
  • Sunday Mbyllur

Me vendosmërinë më të madhe ne jemi të përkushtuar të përcaktojmë cila zgjidhje terapeutike ju përshtatet specifikave dhe nevojave tuaja individuale. Buzëqeshja juaj është prioriteti jonë!

ORDINANCA SPECIALISTIKE “ORTODONCIA”

Për Ortodoncinë
dhe Tretmanet

Ortodoncia është degë e stomatologjisë e cila merret me studimin e rritjes së dhëmbëve, nofullave dhe fytyrës dhe me studimin dhe trajtimin e malokluzioneve (dhëmbëve të shtrembërt-kafshimeve të çrregullta). Fjala Ortodonci ka origjinë Greke, nga fjalët ortos-drejtë ose i/e rregullt dhe nga fjala odus- dhëmb. Malokluzionet mund të paraqiten për arsye gjenetike, ose te shkaktohen nga faktorët e jashtëm. Ato mund të manifestohen si çrregullim i rradhitjes së dhëmbëve, disproporcion i dhëmbëve ose/dhe i nofullave, diskrepancë e raporteve ndërnofullore etj.

Edward Angle (Eduard Engël), nje dentist Amerikan, ishte i pari që jo vetëm se e definoi Ortodoncinë si një lëmi të re, por gjithashtu dha një kontribut të madh në zhvillimin e mëtutjeshëm të ortodoncisë. Ai konsiderohet si “Babai I Ortodoncisë”.

Më vone Ortodoncia ka evoluuar gjatë shekullit XX, e posaçerisht në vitet e para të këtij mileniumi. Teknika të reja dhe materiale moderne e kanë përmrësuar tërë procesin, si në pikëpamje diagnostike, ashtu edhe në atë terapeutike.

Për Fëmijë dhe të rritur

Më së miri është që fëmijët të vizitohen te ortodonti deri në moshën 7 vjeçare, në mënyrë që të ai të japë mendim për tretman eventual ortodontik. Molarët e parë të përhershëm (dhëmballa e parë) dhe incizivët (4 dhëmbët e përparmë) zakonisht kanë dalë deri në këtë moshë dhe mundësojnë vlerësimin e problemeve eventuale. Kur tretmani fillohet herët, ortodonti mund të orientojë rritjen e nofullave dhe daljen e dhëmbëve të përhershëm. Tretmani i hershëm mund ta rregullojë gjerësinë e harkut të sipërm dhe të poshtëm, mund të krijojë hapësire për dhëmbët e përhershëm, mund ta eliminoje nevojën për ekstrakcionin (nxjerrjen) e dhëmbëve të përhershëm, mund ta reduktojë shansën e impakcionit (kur dhëmbët mbeten në nofull- nuk dalin), të korrigjojë thithjen e gishtit/gishtërinjëve dhe të eliminojë gëlltitjen abnormale, ose problemet në të folur. Me fjalë të tjera, tretmanet e hershme mund të eliminojnë, ose lehtësojne tretmanet eventuale në të ardhmen.

Planifikimi i hershëm mund t’ju shpëtojë buzëqeshjen në të ardhmen

Fëmijët rriten shpejt dhe mund të përfitojnë shumë nga tretmanet ortodontike me ndihmën e aparateve të cilat e orientojnë rritjen e nofullave. Kështu, mund të krijohet një bazë e mirë, e cila siguron hapësirë adekuate për të gjithë dhëmbët e përhershëm. Kjo mund të parandalojë ekstrakcionin(nxjerrjen) e dhëmbëve të përhershëm dhe mund të korigjojë dendësinë dhe/ose procedurat kirurgjike. Nëse këto situate lihen të patrajtuara deri në momentin e daljes së dhëmbëve të përhershem, mund të ketë si pasojë diskrepancë aq të madhe të nofullave sa që edhe me terapi fikse mund të jetë vështire të arrihet rezultat ideal.

Tretmanet ortodontike mund të aplikohen në çdo moshë. Të rriturit e çmojnë edhe më shumë buzëqeshjen e bukur. Një në pesë pacientë në ortodonci është mbi 21 vjeç. Operacionet kirurgjike të nofullave janë të nevojshme më shpesh te të rriturit, për arsye se nofullat e tyre e kanë përfunduar rritjen. Të rriturit poashtu mund të kenë përjetuar ndonjë dëmtim, ose humbje të dhëmbëve dhe strukturës kockore e cila i rrethon dhe mund të kenë nevojë për tretman parodontologjik (për mishin e dhëmbëve dhe strukturën fqinje), para, gjatë dhe/ose pas tretmanit ortodontik. Humbja e kockës mund të kufizojë gjithashtu sasinë dhe drejtimin e levizjes së dëshiruar të dhëmbëve.

Një rol tjetër shumë i cmuar është tretmani ortodontik ndihmës në rastin e pacienteve të protetikës. Këto lloj tretmanesh pregatisin (forcojnë) dhëmbët për konstrukcione protetike.

Analizat-të dhënat individuale për çdo rast e përcaktojnë tretmanin tuaj unik

Dosja me të dhëna ortodontike është e nevojshme për ta përcaktuar llojin e tretmanit, aparatet të cilat do të përdoren, kohëzgjatjen e tretmanit dhe frekuencen e vizitave. Të dhënat përfshijnë: modelet e dhëmbëve, rendgenin e nofullava dhe dhëmbëve-Ortopanin dhe fotografite. Në raste të veçanta është i nevojshëm edhe Cefalogrami (rendgeni i kokës, kryesisht në profil).

Dendësia
e dhëmbëve

Dendësia e dhëmbëve është një gjendje te e cila mungon hapsira për vendosjen-rradhitjen e të gjithë dhëmbëve dhe si pasojë do të jenë të dendur, nganjëherë pothuajse një mbi një. Kryesisht shkaktohet nga faktorët gjenetik (p.sh. nofullat e vogla ose dhëmbët e mëdhenj) ose nga faktorët e jashtëm si shprehia e kafshimit të thonjëve dhe thithja e gishtit.

Lexo më Shumë

Kafshimi
i Hapur

Është një gjendje e cila paraqitet kur disa dhëmbë, më shpesh dhëmbët frontal-të përparmë, nuk kontaktojnë me dhëmbët e nofullës së kundërt, kështuqe në kafshim mbetet hapsire mes tyre. Gjenetika mund të krijoje situata ku nofulla e poshtme dhe e sipërme nuk janë me formë të rregullt. Thithja e gishtit dhe e gjuhës, interponimi (futja e gjuhës ndërmjet buzëve) janë shprehi të cilat mund të kenë efekt në zhvillimin e kafshimit të hapur. Shumë persona me këtë problem, të shprehur mesatarisht ose rëndë kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike. Gjithashtu në koordinim me operacionin duhet të planifikohet edhe tretmani orotodontik, që të arrihet efekti optimal te këta pacientë.

Lexo më shumë

Kafshimi
i Thellë

Kafshimi i thellë do të thotë që dhëmbët e përparëm të sipërm dhe të poshtëm mbulohen më shumë se mesatarisht. Ndonjëherë mund të ndodhë që dhëmbët e poshtëm ta prekin qiellzën.

lexo më shumë

Kafshimi
i kryqëzuar

Në shumicën e rasteve, kjo do të thotë që një ose më shumë dhëmbë të jenë në pozitë të kundërt p.sh. dhëmbët e sipërm mund të jenë brenda dhëmbëve të poshtëm kur nofullat janë të mbyllura-në kafshim. Normalisht dhëmbët e sipërm janë ata të cilët i mbulojnë dhëmbët e poshtëm. Dy nga shkaktarët më të shpeshtë të kafshimit të kryqëzuar janë trashëgimia dhe rënia e vonuar e dhëmbëve të qumështit. Të dy këta faktorë mund të shkaktojne daljen e dhëmbëve në pozitë të kryqëzuar. Fëmijët është më e lehtë të trajtohen sepse janë në fazë të rritjes. Në rastë ekstreme, vjen në konsiderim edhe operacioni

lexo më shumë

Mungesa
e dhëmbëve

Rastet kur mungon një ose më shumë dhëmbë, janë nga rastet më të shpeshta të malformacioneve kongjenitale (defekte, çrregullime të lindura). Mungesa e dhëmbëve është një nga problemet më të shpeshta të zhvillimit të fëmijëve. Më se 30% të popullatës i mungon një ose më shumë dhëmbë të pjekurise (molar i tretë). Mbi 5% kanë mungesë të paradhëmballes së dytë (paramolari i dytë), ose incizivi lateral i sipërm (dhëmbi i dytë kur numërohet nga mesi). Mungesa e një numri të madh të dhëmbëve është shumë më e rrallë.

Aparatet ortodontike jane zgjidhja për hapjen ose mbylljen e hapësirës në këto raste.

lexo më shumë

Rrallësia
e dhëmbëve

Kur ekziston diskrepanca e madhësise së dhëmbëve dhe nofullave, paraqiten hapësirat në mes të dhëmbëve. Kjo gjendje mund të jetë e gjeneralizuar, në një grup të dhëmbëve, ose e lokalizuar.Kjo gjendje mund të trajtohet me aparate fikse.

lexo më shumë

Protrudimi
i dhëmbëve

Karakterizohet me një situatë ku zakonisht dhëmbët e sipërm janë në pozitë shumë më të nxjerrë, më përpara, kurse dhëmbët e poshtëm janë në vendin e vet ose eventualisht të retruduar (më prapa), e që e thekson edhe më shumë diskrepancën. Kjo përcillet me inkompetencen e buzeve (kur buzët nuk mbyllen dot pa sforcim).

lexo më shumë

Mirësevini në ordinancën

specialistike “Ortodoncia”!

Takoni

Ekipin Tonë

Kontaktoni ordinancën tonë për të caktuar një vizitë me stafin tonë miqësor. Ne do t’ju ndihmojmë juve të vendosni cili lloj i tretmanit është më i miri për ju.

Kaltrina
Nikaj

Asistente Dentare

Fatime
Hylaj

Asistente Dentare

Dorentina
Hylaj

Asistente Dentare

Blenda
Pepaj

Asistente Dentare

Kënaqësia me sherbimet

Pacientë / Vit

Intervenime të Specializuara

Vjet Eksperiencë

Informata
Financiare

Tretmani ortodontik mund të ketë cmim të ndryshëm varësisht nga plani dhe nevojat individuale të tretmanit. Ne do të diskutojmë bashkë koston e tretmanit tuaj dhe të gjitha opcionet e pagesës, kështuqë ju të bëni zgjidhjen më të mirë për ju dhe buzëqeshjen tuaj.

Çmimet

Metodat
Pagesës

Buzëqeshja juaj është e juaja përgjithmone dhe ne duam t’ju a lehtësojme sa me shumë që është emundur tretmanin ortodontik.

Ne pranojmë Visa, Visa Electron, Maestro dhe MasterCard.

Ju lutemi të na jepni sugjerime që i tëre tretmani ortodontik të jetë një përjetim i këndshëm.

Metodat e Pagesës

Sigurimi
Mjeksor

Nëse keni sigurim dhe jeni të mbuluar edhe për ortodonci, ju do të përfitoni më zvogëlimin e kostos tuaj. Shume kompani të sigurimeve përfshijnë edhe benifite orotodontike të përhershme, që janë të ndryshme nga sigurimet e zakonshme dentare. Ordinanca jonë eshtë gjithnjë në dispozicion t’ju ndihmoje në lidhje me sigurimin.

Sigurimi Mjeksor

Ordinancë Specialistike Stomatologjike

kushtet higjienike

Bllogu Ynë

Lajmet e Fundit

Sporti

Nëse merreni me sport, është shumë e rëndësishme që ju të konsultoheni me ne për masat mbrojtëse. Pothuajse gjithnjë rekomandohen gomat mbrojtëse për dhëmbë. Këto
Read more